BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

Oferuje :
 • ponad 40 tys. książek z różnych dziedzin,

 • ponad 50 tytułów czasopism,

 • filmy edukacyjne

 • programy nauczania

Zaprasza :
 • nauczycieli i wychowawców wszystkich placówek oświatowych,

 • studentów,

 • uczniów szkół średnich i gimnazjalnych,

 • osoby kształcące i doskonalące się zawodowo.


Biblioteka :
 • opracowuje i udostępnia zbiory gromadzone zgodnie z przyjętym dla bibliotek pedagogicznych profilem,

 • prowadzi działalność informacyjno-bibliograficzną,

 • udziela pomocy i instruktażu metodycznego bibliotekom szkolnym,

 • organizuje i prowadzi różne formy pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie edukacji czytelniczej.


INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ
 • do dyspozycji użytkowników są cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, skanerem i drukarką,

 • Centrum jest ogólnie dostępne a korzystanie z niego bezpłatne.


KATALOGI I BAZY ON-LINE
 • są to wspólne bazy i katalogi dolnośląskich bibliotek pedagogicznych

 • dostępne są na stonie Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu

 • są to :
  - EDUKACJA - baza bibliograficzna artykułów z czasopism
  - Baza artykułów w wersji cyfrowej
  - DOLNY ŚLASK - edukacja regionalna
  - Katalog Centralny sieci dolnośląskich bibliotek pedagogicznych
  - Katalog książek
  - Katalog tytułów czasopism
  - Katalog dokumentów elektronicznych
  - Katalog filmów
  - Książki w wersji cyfrowej
  - Katalogi lokalne
  - Książki w wersji cyfrowej

Copyright (c) 2015 Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze