Poradnik Interesanta Biblioteki Pedagogicznej

Przy zapisie należy przedłożyć:
 • nauczyciele - dowód osobisty oraz legitymację służbową,

 • studenci i słuchacze szkół pomaturalnych - dowód osobisty oraz indeks, w którym umieszcza się pieczątkę: „książki wypożyczono”,

 • uczniowie szkół średnich - dowód osobisty lub legitymację szkolną,

 • inne osoby - dowód osobisty.
Czytelnicy mogą wypożyczać:
 • nauczyciele - do 4-ech książek na 1 miesiąc,

 • nauczyciele studiujący - do 10-ciu książek na 3 miesiące,

 • studenci przygotowujący się do zawodu nauczyciela i osoby związane z działalnością pedagogiczno-oświatową - do 4-ech książek na
  1 miesiąc,

 • pozostali Czytelnicy - do 4-ech książek na 1 miesiąc.
Czytelnia
 • ze zbiorów Czytelni korzystają wszyscy zainteresowani,

 • Czytelnik ma obowiązek każdorazowo wpisać się do Księgi odwiedzin.
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
 • Centrum jest ogólnie dostępne,

 • korzystanie z niego jest bezpłatne.
Copyright (c) 2015 Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze