BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
  •   opracowuje i udostępnia zbiory gromadzone zgodnie z przyjętym dla bibliotek pedagogicznych profilem,
  •   prowadzi działalność informacyjno-bibliograficzną,
  •   udziela pomocy i instruktażu metodycznego bibliotekom szkolnym,
  •   organizuje i prowadzi różne formy pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie edukacji czytelniczej.
INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ
  •   do dyspozycji użytkowników są cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, skanerem i drukarką,
  •   Centrum jest ogólnie dostępne a korzystanie z niego bezpłatne.
WIZJA I MISJA


„Biblioteka nie jest po to, by była pozamykana albo do ozdoby służąca, jest po to, by była powszechnie użytkowana”
Joachim Lelewel

     Jesteśmy publiczną placówką oświatową wychodzącą do środowiska nauczycielskiego z kompleksowo i profesjonalnie opracowanymi zbiorami, warsztatem informacyjno-bibliograficznym, ofertą edukacyjną, odpowiadającą na potrzeby czasu i użytkownika biblioteki. Kierujemy się szacunkiem dla klienta, wspieraniem jego działań oraz nastawieniem na współpracę.
TROCHĘ HISTORII

      Biblioteka Pedagogiczna w Jaworze rozpoczęła swoją działalność 1 kwietnia 1951 roku. Księgozbiór placówki, której tymczasowa siedziba mieściła się do września 1952 r. w Szkole Podstawowej nr 2, liczył na początku 500 tomów.
      W latach 1952-1971 biblioteka kilkakrotnie zmieniała swoją siedzibę, znajdując schronienie w kolejnych lokalach Związku Nauczycielstwa Polskiego. We wrześniu 1971 r. biblioteka otrzymała nowe lokum w budynku przy ulicy Strzegomskiej 7. W marcu 1980 ulokowano bibliotekę w budynku przy ul. Legnickiej 12. W nowej siedzibie panowała jednak ogromna ciasnota, która nie ułatwiała pracy bibliotekarzom jak i czytelnikom. Na wiosnę 1990 r. postanowiono przenieść ponownie - tym razem do budynku po Komitecie PZPR przy ulicy Piłsudskiego 11. Obsługę czytelników w nowej siedzibie rozpoczęła biblioteka 20 września 1990 r. na parterze ulokowano magazyny książek, katalogi i wypożyczalnie. Na I piętrze znajdują się magazyny czasopism i księgozbioru podręcznego, katalogi i przestronna czytelnia.
      W kolejnych latach działalności odnotowano stały wzrost zbiorów bibliotecznych i liczby czytelników. Placówka stopniowo przekształcała się z biblioteki specjalnej o profilu pedagogicznym w placówkę o charakterze powszechnym, gromadzącym obok książek o tematyce pedagogicznej, jednostki biblioteczne o treści naukowej i popularno-naukowej z różnych dziedzin wiedzy.

(J.Rybotycki: Jawor od A do Z.Jawor 1997)

Copyright (c) 2015 Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze