ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY

 

Kształcenie specjalne

1. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia/opinii w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dla potrzeb Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworze.
2.  Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia dla potrzeb Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworze
3. Informacja o uczniu wymagającym  kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dla potrzeb Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworze (wypełnia wychowawca)
4. Informacja o dziecku w wieku przedszkolnym wymagającym  kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania, wczesnego wspomagania rozwoju dla potrzeb Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworze (wypełnia nauczyciel)
5. Informacja o dziecku dla potrzeb Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworze (wypełniają rodzice)

Nauczanie indywidualne


1.  Wniosek w sprawie wydania orzeczenia/opinii w sprawie wczesnego wspomagania dla potrzeb Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworze.
2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia dla potrzeb Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworze
3. Informacja o uczniu wymagającym  kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dla potrzeb Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworze (wypełnia wychowawca)
4. Informacja o dziecku dla potrzeb Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworze (wypełniają rodzice)

Nauczanie indywidualne - kontynuacja


1.  Wniosek w sprawie wydania orzeczenia/opinii w sprawie wczesnego wspomagania dla potrzeb Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworze.
2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia dla potrzeb Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworze
3. Informacja o dziecku wymagającym kontynuacji nauczania indywidualnego dla potrzeb Zespołu Orzekającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworze (wypełniają rodzice)
4. Informacja o uczniu wymagającym kontynuacji indywidualnego nauczania dla potrzeb Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworze (wypełnia wychowawca)

Wczesne wspomaganie


1.  Wniosek w sprawie wydania orzeczenia/opinii w sprawie wczesnego wspomagania dla potrzeb Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworze.
2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia wymagającego wczesnego wspomagania dla potrzeb Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworze
3. Informacja o dziecku w wieku przedszkolnym w sprawie trudności wychowawczych i edukacyjnychdla potrzeb Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworze
Copyright (c) 2015 Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze